Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 51/2018 Data: 20.12.2018

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OEX S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. Spółka otrzymała od Precordia Capital Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Jerzym Motz Prezes Zarządu, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński, członek Zarządu

Robert Krasowski, członek Zarządu

Powrót