Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Znaczne pakiety akcji

Raport bieżący nr: 56/2018 Data: 21.12.2018

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść:
Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. Spółka otrzymała od Piotra Cholewy zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński, członek Zarządu

Artur Wojtaszek, członek Zarządu

Powrót