WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22 czerwca 2017 r.

Przebieg ZWZA

Pobierz pdf

Uchwały podjęte na ZWZA

Pobierz pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Projekty uchwał

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pobierz pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX SA

Pobierz pdf

Ocena sytuacji Spółki

Pobierz pdf

Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA OEX SA

Pobierz pdf