Raporty bieżące

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2008 r.

Raport bieżący nr: 42/2008

Data: 4 listopada 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §100 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz. 1744), informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2008 r. określonej w raporcie bieżącym nr 2/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. zostanie przekazany w dniu 7 listopada 2008 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu