Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport bieżący nr: 56/2013

Data: 15 listopada 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. otrzymał od pana Pawła Turno – Przewodniczącego Rady Nadzorczej TELL S.A. informację o zawarciu w dniu 8 listopada 2013 r. transakcji sprzedaży akcji spółki TELL S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu