Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

Raport bieżący nr: 1/2012

Data: 2 stycznia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. otrzymał od Członka Zarządu TELL S.A. informację o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży akcji spółki TELL S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu