Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A

Raport bieżący nr: 31/2008

Data: 29 sierpnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2008 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki informację o zawarciu w dniu 28 sierpnia 2008 r. transakcji kupna akcji spółki Tell S.A.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu