Raporty bieżące

Informacja o transakcjach na akcjach spółki Tell S.A.

Raport bieżący nr: 45/2005

Data: 5 grudnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Spółki Tell S.A. informuje, że w dniu 5 grudnia 2005 r. otrzymał od Członka Zarządu Spółki  informację o zawarciu w dniu 1 grudnia 2005 r.  transakcji kupna akcji spółki Tell S.A.

W załączeniu treść otrzymanej informacji.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu