Raporty bieżące

Informacje w sprawie terminu wyłączności w transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.

Raport bieżący nr: 26/2019

Data: 3 października 2019

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2019 r. Spółka oraz Offsite Archive Storage & Integrated Services Ltd. („OASIS”) postanowiły o przedłużeniu terminu wyłączności w przedmiocie prowadzenia negocjacji w sprawie finalizacji transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc Spółki Akcyjnej („Transakcja”), o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku.

Mając na względzie trwające prace nad dokumentacją transakcyjną Spółka oraz OASIS ustaliły, że OASIS będzie posiadał wyłączność w zakresie prowadzenia negocjacji do dnia 18 października 2019 roku.

Dalsze informacje związane z przebiegiem Transakcji Spółka będzie przekazywała w kolejnych komunikatach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu