Raporty bieżące

Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Raport bieżący nr: 31/2019

Data: 2 grudnia 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, zgodnie z którą w ramach ogłoszonej w dniu 19 listopada 2019 r. oferty zakupu akcji Spółki („Oferta”) akcjonariusze Spółki złożyli łącznie 42 oferty sprzedaży akcji Spółki obejmujące łącznie 1.383.437 akcji Spółki.
W związku z faktem, iż zamiarem Spółki wyrażonym w Ofercie było nabycie nie więcej niż 421.052 akcji Spółki, Emitent nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%. Planowanym dniem rozliczenia Oferty jest 4 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu