Raporty bieżące

Powołanie Członka Rady Nadzorczej siódmej kadencji

Raport bieżący nr: 51/2021

Data: 21 grudnia 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i  okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej powołany został, z dniem 21 grudnia 2021 r., pan Tomasz Witczak, któremu powierzono funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji.
Poniżej przedstawiono życiorys zawodowy pana Tomasza Witczaka.

Tomasz Witczak jest absolwentem:

  • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • Programu MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Advanced Management Program IESE Business School.

Związany jest z bankowością inwestycyjną i doradztwem korporacyjnym od przeszło 25 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, transakcjami fuzji i przejęć oraz doradztwem dla spółek przy sprzedaży akcji w ramach ofert publicznych w różnych sektorach – nowych technologii, FMCG, budowlanym, infrastruktury, nieruchomości, energetycznym, finansowym i innych.

Od 2017 r. jest partnerem i współwłaścicielem funduszu Solter Capital, gdzie prowadzi działalność inwestycyjną i aktywnie wspiera spółki portfelowe w ich strategii rozwoju, m.in. przez akwizycje. W ramach funduszu prowadził lub współprowadził inwestycje m.in. w MJM Holdings (Attis Broker, MJM Brokers, Smartt RE, Risk Guard), Inplus, Cenatorium, Carsmile i Mubi.pl. Zasiadał również w radach nadzorczych takich spółek jak Bakalland, Carsmile, Mubi.pl, Inplus, Wiko, Attis Broker.

Wcześniej pracował dla spółek z Grupy UniCredit, Bank Austria Creditanstalt, HVB i Banku Creditanstalt w Polsce.

  • 2006 – 2017 Pekao Investment Banking; Wiceprezes Zarządu
  • 1999 – 2006 CA IB Financial Advisers; Dyrektor Zarządzający
  • 1994 – 1999 Creditanstalt Securities; Dyrektor

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Witczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek jej organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu