Raporty bieżące

Powołanie Członka Zarządu OEX S.A.

Raport bieżący nr: 18/2020

Data: 8 września 2020

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), zgodnie z §5 pkt 5 w związku z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 września 2020 roku, uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 września 2020 r. w skład Zarządu Spółki powołany został, z dniem 8 września 2020 r., Pan Tomasz Kwiecień, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Poniżej przedstawiono życiorys zawodowy Pana Tomasza Kwietnia.

Pan Tomasz Kwiecień posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.
Wybrane doświadczenia zawodowe:

Pan Tomasz Kwiecień dysponuje szerokim doświadczeniem z zakresu przygotowywania i implementacji strategii biznesowych, przeprowadzania inwestycji kapitałowych, nadzoru właścicielskiego oraz pozyskiwania finansowania. Na początku swojej kariery był związany z firmami Arthur Andersen oraz Ernst & Young, gdzie pracował w działach audytu oraz corporate finance. W latach 2004–2014, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w warszawskim biurze Mezzanine Management, firmie doradzającej grupie funduszy Accession Mezzanine Capital inwestujących w Polsce i Europie Środkowej. W Polsce był odpowiedzialny m.in. za udane inwestycje w Solaris Bus & Coach, LuxMed, czy Masterlease. Poza Polską przeprowadził inwestycje m.in. w firmy Jet Finance w Bułgarii, czy Norican w Danii. W trakcie kariery w Mezzanine Management zasiadał lub uczestniczył w pracach rad nadzorczych spółek Zaberd, Lux Med, Solaris Bus & Coach, iSource, Masterlease, Norican, czy Dominum. W latach 2015 i 2016 roku pełnił funkcję prezesa zarządu AASA Polska firmy pożyczkowej.  Pan Tomasz Kwiecień jest blisko związany z Grupą OEX, w 2017 roku był członkiem Zarządu OEX S.A. odpowiedzialnym za strategię i rozwój biznesu, a w latach 2018 – 2020 był członkiem Rady Nadzorczej OEX S.A. szóstej kadencji.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu