Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji.

Raport bieżący nr: 26/2024

Data: 27 maja 2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023 w dniu 27 maja 2024 r. powołało do składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji następujące osoby:

 1. Pana Piotra Beaupré,
 2. Pana Piotra Cholewę,
 3. Pana Tomasza Mazurczaka,
 4. Pana Marcina Malkę,
 5. Pana Tomasza Witczaka.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ósmej kadencji:

Piotr Beaupré – Pan Piotr Beaupre posiada ponad 25 lat doświadczenia biznesowego w wielu dziedzinach, między innymi w usługach dla biznesu, głównie w branży reklamowej i marketingowej oraz energetyki i nieruchomości rolnych. Od 1993 roku działa aktywnie jako inwestor w nowych obszarach gospodarki. Jest partnerem zarządzającym w Neo Investments, odpowiedzialnym za rozwój i działalność spółek związanych z przemysłem rolniczym oraz energetyką.

Doświadczenia zawodowe:

 • w 1989 był współzałożycielem pierwszej polskiej Agencji Reklamowej – „ Galicja” w Krakowie, działającej w obszarach marketingu oraz komunikacji reklamowej. W 2001 AR Galicja połączyła się z Euro RSCG,
 • w 1997 r. uczestniczył w tworzeniu pierwszego operatora call center w Europie Centralnej, firmy Call Center Poland,
 • Od 1999 r. pełni funkcję członka zarządu EBS S.A. którą, powołał wraz ze szwajcarskimi wspólnikami. EBS S.A. zarządza obecnie siecią blisko 200 najnowocześniejszych pralni ekologicznych „5 a SEC„ w wielkich sieciach i centrach handlowych,
 • w 2001 r. uczestniczył w połączeniu dwóch lokalnych agencji reklamowych: Marketing House i Dialog z Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide Warsaw),
 • w 2002 r wraz z dwoma wspólnikami stworzył spółkę Real Management S.A, która stała się ramieniem deweloperskim w Neo Investments,
 • w 2005 r. założył spółkę EcoWind, która w krótkim czasie stała się największym deweloperem farm wiatrowych (1150 MW), co potwierdziła przeprowadzona w 2011 r. transakcja sprzedaży większościowych udziałów tej spółki do największego w Europie Wschodniej koncernu energetycznego tj. CEZ AS,
 • od 2006 r. pełni funkcję prezesa zarządu Funduszu Areał S.A., który jest jednym z pierwszych polskich podmiotów konsolidujących grunty rolne,
 • w 2012 r. współuczestniczył w założeniu spółki Nanovo Media sp. z o. o., która jest integratorem nowych technologii w offline,
 • w 2014 roku wraz z dwoma wspólnikami powołał spółkę Neo Energy sp. z o. o., która po 2 latach działalności stała się liderem produkcji energetycznej i cieplnej na składowiskach śmieci, operując na 10 takich obiektach w całej Polsce,
 • w 2015 r. powołał pierwszy w Polsce Dom Aukcyjny Samochodów Klasycznych ARDOR, który ma na swoim koncie przeprowadzone z sukcesem aukcje ok. 60 cennych samochodów,
 • w 2019r. prezes zarządu i współzałożyciel Neo Energy Group, jednego z największych developerów farm PV i farm wiatrowych w Polsce.

Piotr Cholewa – posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pan Piotr Cholewa pełnił funkcje w organach następujących Spółek kapitałowych:

 • ArchiDoc S.A. z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Call One S.A. z siedzibą w Chorzowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Fon S.A., Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Płocku jako Członek Rady Nadzorczej,
 • Galposter Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Grupa Archidoc SA. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Stark Development S.A. Spółka notowana na New Connect z siedzibą w Katowicach jako Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Tamtron S.A. z siedzibą w Katowicach jako Wiceprezes Zarządu,
 • Voice Contact Center Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Tomasz Mazurczak – jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Jest związany z bankowością inwestycyjną i rynkiem kapitałowym od 30 lat. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263.

W latach 1994 – 2006 był związany z Grupą mBanku, kolejno jako: doradca prezesa banku w departamencie restrukturyzacji i prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, szef zespołu analiz oraz członek zarządu Domu Maklerskiego mBanku.

W latach 2007 – 2017 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski jako analityk oraz szef działu analiz a następnie w funduszu Zolkiewicz & Partners w obszarze inwestycji.

Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Ferro SA oraz przewodniczącym komitetu audytu rady nadzorczej w Odlewniach Polskich SA oraz w radzie nadzorczej OEX SA siódmej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Mazurczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Tomasz Witczak  – jest związany z bankowością inwestycyjną i doradztwem korporacyjnym od 30 lat. Obecnie partner i współwłaściciel Solter Capital (od 01/09/2017), który prowadzi działalność inwestycyjną w projekty nieruchomościowe oraz przedsiębiorstwa z różnych branż. Wcześniej był Wiceprezesem Zarządu Pekao Investment Banking (od 10/07/2008 do 09/07/2017) i pracował dla spółek z Grupy UniCredit, Bank Austria Creditanstalt, HVB i Banku Creditanstalt w Polsce (od 01/07/1994), gdzie piastował m.in. funkcję Wicedyrektora, Executive Director’a oraz Dyrektora Zarządzającego. Zajmował się transakcjami ofert publicznych oraz fuzji i przejęć spółek publicznych w różnych sektorach. Jego długoletnie doświadczenie obejmuje współpracę i doradztwo dla firm z sektorów: energetycznego, FMCG, budowlanego, infrastruktury, nieruchomości, TMT, finansowego i innych.

Tomasz Witczak ukończył:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania i Marketingu
 • studia MBA University of Illinois at Urbana Champaig,
 • Advanced Management Program IESE Business School.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Witczak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021

Marcin Malka – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i finansów firm z branży nieruchomości oraz usług dla biznesu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i członkiem the Association of Chartered Certified Accountants.

W swojej karierze zawodowej Pan Marcin Malka pełnił stanowisko dyrektora finansowego i prokurenta, odpowiadając przez wiele lat za obszary finansów, księgowości i ładu korporacyjnego w funduszu nieruchomościowym Europolis/CA Immo oraz jako członek zarządu międzynarodowej grupy deweloperskiej Immobel, gdzie zarządzał działem finansowym i prowadził projekty deweloperskie, między innymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Pan Marcin Malka przez kilka lat pracował w branży BPO, w Arthur Andersen i Accenture, uczestnicząc w organizacji i zarządzaniu centrami usług w zakresie usług księgowych, raportowania i zarządzania płynnością. Podczas swojej kariery zawodowej odbył staże zagraniczne w Austrii (branża nieruchomości) oraz Wielkiej Brytanii (BPO).

 

Od kwietnia 2018 Marcin Malka jest Prezesem Zarządu spółki Real Management S.A., która aktywnie działa w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2020 r. – obecnie – członek Rady Nadzorczej OEX S.A.,
 • od 2018 r. – obecnie – Prezes Zarządu Real Management S.A. (odpowiedzialny także za pion      finansów),
 • 2014 – 2018 – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Immobel Poland Sp. z o.o.,
 • 2012 – 2014 – Menedżer Projektu – usługi księgowe i raportowanie finansowe, Accenture Services Sp. z o.o.,
 • 2003 – 2011 – Starszy Księgowy, Główny Księgowy, Menedżer ds. Finansów, Dyrektor Finansowy, Europolis Real Estate Asset Management Sp. z o.o.,
 • 2001 – 2003 – Leader zespołu księgowego, Roedl Outsourcing Sp. z o.o.,
 • 1998 – 2001 – asystent, księgowy, Arthur Andersen Sp. z o.o.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie wykonują oni działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie jej organu, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu