Raporty bieżące

Przystąpienie do systemu ESPI

Raport bieżący nr: 1/2005

Data: 29 czerwca 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Na podstawie par. 10 pkt. 1 Regulaminu ESPI Zarząd Tell S.A. informuje, że z dniem 29 czerwca 2005 roku przystępuje do systemu ESPI.


Podpisano:
Stanisław Górski – Członek Zarządu