Raporty bieżące

Raport o reprezentacji

Raport bieżący nr: 2/2005

Data: 6 lipca 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Osobami reprezentującymi Spółkę i jednocześnie odpowiadającymi za treść raportów są:
Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu działający samodzielnie
albo dwaj Członkowie Zarządu: Robert Krasowski i Stanisław Górski działający łącznie.


Podstawa prawna: § 4 RO – osoba do kontaktów

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu