Raporty bieżące

Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie

Raport bieżący nr: 19/2005

Data: 28 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki TELL S.A. informuje, że Uchwałą Nr 540/05 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 września 2005 roku przyznano spółce Tell S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT.
Jednocześnie przyjęto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A spółki TELL S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczono je kodem PLTELL000015.


Podstawa prawna: § 38 pkt. 1 RO – rejestracji papierów w Krajowym Depozycie

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu