Raporty bieżące

Rozwiązanie umowy poręczenia

Raport bieżący nr: 33/2010

Data: 29 grudnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r., Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. zawarte zostało porozumienie o rozwiązaniu umowy, w której emitent poręczył wykonanie przez PTI Sp. z o.o. (spółkę zależną emitenta) zobowiązań do zapłaty części ceny sprzedaży określonej w umowie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Maksimum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna. Poręczenie, o którym mowa wyżej udzielone było do kwoty w sumie 6.100.000,00 zł na czas do dnia 31 grudnia 2011 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu