Raporty bieżące

Terminy przekazania raportów okresowych za 2005 rok

Raport bieżący nr: 6/2005

Data: 16 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2005 r.:

RAPORTY KWARTALNE SKONSOLIDOWANE (SA-QS)
II kwartał 2005 roku – 16.08.2005
III kwartał 2005 roku – 14.11.2005

RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2005 – 30.09.2005
RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA 2005 – 15.06.2006
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2005 – 15.06.2006

Zarząd Tell S.A. oświadcza, iż ma zamiar stale przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane raporty półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.


Podstawa prawna: § 107 ust.2 RO – terminarz raportów okresowych dla nowych emitentów

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu