Raporty bieżące

Wnioski o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu

Raport bieżący nr: 21/2005

Data: 30 września 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 29 września b.r. złożono nastepujące wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
– wniosek o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW; wnioskiem objęto łącznie 303.050 (słownie: trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji serii A oraz 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysiecy) akcji serii B
– wniosek o dopuszczenie praw do nowych akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW; wnioskiem objęto 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) PDA serii B Spółki.


Podstawa prawna: § 38 pkt.2 RO – wniosek o dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regul

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu