Raporty bieżące

Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Raport bieżący nr: 24/2005

Data: 7 października 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd Tell S.A. informuje, że Subskrypcja Akcji Serii B miała miejsce w dniach 26.09.2005 r. – 7.10.2005 r.
Akcje Serii B zostały przydzielone w dniu 6.10.2005 r.
Subskrypcją objętych było 350.000 Akcji Serii B oferowanych w dwóch transzach: Transzy Indywidualnej – 87.500 Akcji Serii B i Transzy Instytucjonalnej – 262.500 Akcji Serii B.
W Transzy Indywidualnej stopa redukcji wyniosła średnio 74,93%.
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 611.481 Akcji Serii B.
Inwestorom przydzielono 350.000 Akcji Serii B.
Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 46,50 zł.
Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii B:
– w Transzy Indywidualnej – 393 osoby,
– w TranszyInstytucjonalnej – 14 podmiotów.
Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii B:
– w Transzy Indywidualnej – 390 osób,
– w Transzy Instytucjonalnej – 14 podmiotów.
Akcje Serii B nie były obejmowane przez subemitenta w ramach wykonywania umowy o subemisję.
Wartość subskrypcji Akcji Serii B wyniosła 16.275.000,00 zł.
Koszty emisji wyniosły łącznie 895.098,35 zł, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, łącznie z wynagrodzeniem subemitenta – 569.625,00 zł
– koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa – 246.152,05 zł
– koszty promocji oferty – 79.321,30 zł.
Koszty emisji akcji zostaną ujęte w bilansie w pełnej wysokości jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną Akcję Serii B wyniósł 2,56 zł.


Podstawa prawna: § 37 ust. 1 RO – zakończenie subskrypcji lub sprzedaży

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu