Raporty bieżące

Zmiana treści prospektu

Raport bieżący nr: 7/2005

Data: 25 sierpnia 2005

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w związku z rozszerzeniem sieci POK Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w których przyjmowane będą zapisy na Akcje serii B, zmianie ulega Prospekt Spółki w zakresie wskazanym poniżej:

Rozdział III pkt. 9.6.1 było:
Zapisy na Akcje Serii B oraz deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B przyjmowane będą w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK przy ul.Marszałkowskiej 142 w Warszawie oraz przy Pl.Wolności 15 w Poznaniu.

Rozdział III pkt. 9.6.1 jest:
Zapisy na Akcje Serii B oraz deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B przyjmowane będą w Centrali Domu Maklerskiego BZ WBK przy ul.Marszałkowskiej 142 w Warszawie oraz przy Pl.Wolności 15 w Poznaniu, a także w Punktach Obsługi Klientów DM BZWBK wymienionych w Załączniku nr 6 do Prospektu.

Zarząd Tell S.A. informuje również, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o zawarciu, z dniem 18.08.2005 r., z Domem Maklerskim BZ WBK S.A., umowy sponsora emisji.
W związku z powyższym zmianie ulega Prospekt Spółki:

Rozdział II pkt. 2.3 było:
DM BZWBK powiązany jest z Emitentem umową dotyczącą doradztwa i organizacji publicznej emisji akcji z dnia 9 marca 2005 r.

Rozdział II pkt. 2.3 jest:
DM BZWBK powiązany jest z Emitentem umową dotyczącą doradztwa i organizacji publicznej emisji akcji z dnia 9 marca 2005 r. oraz umową sponsora emisji z dnia 18 sierpnia 2005 r.


Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu