Raporty bieżące

Raport Roczny – korekta pliku z podpisami do Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2020.

Raport bieżący nr: 9/2021

Data: 31 marca 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2  ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości korektę Raportu rocznego R 2020.

W Raporcie rocznym R  2020 omyłkowo załączono niewłaściwy plik z podpisami do pliku OEXSA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_JSF.xhtml. Spółka przekazuje w załączeniu prawidłowy plik z podpisami do tego pliku,

  1. plik:

OEXSA_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_JSF.xhtml.XAdES

zastępujący pierwotnie załączony plik pochodzący ze skonsolidowanego raportu rocznego, tj.:

Grupa_OEX_Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2020_SSF.xhtml.XAdES

Treść Raportu okresowego R 2020 jest prawidłowa i nie ulega zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu