Raporty bieżące

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OEX S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Raport bieżący nr: 27/2021

Data: 15 czerwca 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu przyjęte w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), sporządzone na podstawie art. 90g ustawy o ofercie, wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny niniejszego  Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

Treść Sprawozdania o Wynagrodzeniach oraz raport biegłego Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu