Raporty bieżące

Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania

Raport bieżący nr: 20/2012

Data: 25 maja 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd emitenta informuje, że działając w oparciu o upoważnienie zawarte w uchwale nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, zawarł w dniu 28 maja 2012 r. z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę o świadczenie usług pośrednictwa w publicznym ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta.
Zgodnie z tą umową w dniu 29 maja 2012 r. ma nastąpić zawiadomienie przez dom maklerski Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zamiarze ogłoszenia wezwania.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu