WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. 18 grudnia 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 r

Pobierz pdf

Sprawozdanie Zarządu

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał ma Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A. 24 października 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 24 października 2014 r

Pobierz pdf

Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Tell dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013

Pobierz pdf

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
11 sierpnia 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 11 sierpnia 2014 r

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZA

Pobierz pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
03 czerwca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na ZWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na ZWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 03 czerwca 2014 r

Pobierz pdf

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie corocznej zwięzłej oceny sytuacji TELL

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kaptałowej TELL za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego TELL za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności TELL za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku dot. podziału zysku za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Tell

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tell S.A. R. Krasowskiemu za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tell S.A. S. Górskiemu za 2013 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tell S.A. za 2013 r.

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał

Pobierz pdf

Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tell S.A.
10 marca 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Pobierz pdf

Projekty uchwał na NWZA

Pobierz pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika/drogą korespondencyjną na NWZA TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 10 marca 2014 r

Pobierz pdf

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Nadzwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Pobierz pdf

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Pobierz pdf

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Pobierz pdf